مركزى

مركزى

استان مرکزی با مساحتی معادل 29126.56 کیلومترمربع، 1.79درصد از مساحت کل کشور را به خود تخصیص داده و تقریباً در مرکز ایران بین 33 درجه و 23 دقیقه تا 35 درجه و 33 دقیقه عرض شمالی و  48 درجه و 56 دقیقه تا 51 درجه و 3 دقیقه طول شمالی از نصف النهار گرینویچ قرار گرفته است. این استان از شمال به استان های تهران و قزوین، از جنوب ... بیشتر
مشاهده پست های بیشتر

در حال دریافت اطلاعات


لطفا صبر کنید...